Навчальний процес

                                                                                     Відділу  освіти

                                                                                      виконкому Саксаганської

                                                                                     районної  у місті ради

 

 

 

 

 

Звіт

 

директора КСШ № 107 про виконану роботу

у 2017/2018 навчальному році

 

 

Діяльність директора КСШ № 107 у 2017/2018 навчальному році була спрямована на:

 1. Удосконалення НВП з метою формування конкурентоздатного випускника.
 1.  Забезпечення реалізації сучасної державної політики освітянської галузі,  робота над обласним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
 2. Організацію методичної служби школи, спрямованої  на професійний розвиток вчителів.
 3. Реалізація обласної програми «Обдаровані діти – надія України».
 4. Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

 

 

 

Класи

Контингент

1 – 3 б

4 – 6 б

7 – 9 б.

10 – 12 б.

Не атестовані

кіл.

%

кіл.

%

кіл.

%

кіл.

%

кіл.

%

1

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - і

56

 

 

6

11

30

54

20

35

 

 

3 - і

51

 

 

2

4

35

68

14

28

 

 

4 - і

62

 

 

14

23

36

58

12

19

 

 

2 – 4 кл.

222/169

 

 

22

13

101

60

46

27

 

 

5 - і

45

 

 

16

36

24

53

5

11

 

 

6 - і

49

 

 

21

43

23

47

5

10

 

 

7 - і

25

 

 

17

68

8

32

0

0

 

 

8 - і

45

2

4

25

56

18

40

0

0

 

 

9 - і

39

 

 

24

61

12

31

3

8

 

 

5 – 9 кл.

203

2

1

103

52

85

42

13

6

      

 

10 - і

27

 

 

10

37

15

56

2

7

 

 

11 - і

35

 

 

18

51

15

43

2

6

 

 

10 – 11 кл.

62

 

 

28

45

30

48

4

7

 

 

2 – 11 кл.

487/434

2

0,5

153

35

216

50

63

14,5

 

 

 

 

2. Забезпечення реалізації сучасної державної політики освітянської галузі,  завдань ІV-го етапу роботи над обласним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Мета освітньої діяльності КСШ № 107 полягає в наданні кожному учню освітніх послуг на основі організації комплексу відповідних ефективних умов і можливостей для його динамічного особистісного зростання, і максимального розвитку його компетенцій, інтелектуального потенціалу і творчих здібностей, формування людини як особистості з допомогою оволодіння розмаїттям мов, задоволення попиту на носіїв двох або більше мов, що сприяє зміцненню міжкультурних зв'язків народів європейського простору

Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами навчання: уроки, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути. Поглиблена підготовка учнів досягається у результаті реалізації навчального плану спеціалізованої школи, вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, науковому товаристві «Дослідник». Англійська мова вивчається з 1 класу. З 5-го класу учні мають можливість вивчати другу іноземну мову (німецька, французька).

У 10-11 класі введено викладання англійською мовою таких навчальних предметів, як країнознавство,  література Великої Британії і США.

 Поряд із традиційними формами та методами організації навчальних занять застосовуються інноваційні технології та проектування, науково-дослідницька робота.

Вчителі школи впроваджують наступні інноваціїні технології:

-        технологія саморозвитку особистості

-     технологія учнівського мовного портфоліо

-        технологія розвивального навчання

-        технологія розвитку критичного мислення

-        проектна технологія

-        нові інформаційні технології навчання

-        інтерактивна технологія

-        технологія колективного творчого виховання

-        технологія «створення ситуації успіху»

-        ігрові  технології навчання

 

3. Організацію методичної служби школи, спрямованої  на професійний розвиток вчителів

 1. З метою методичного забезпечення якісного виконання завдань регіональної освіти в умовах переходу на новий зміст, структуру і 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення особистісно зорієнтованої методичної підтримки  і стимулювання професійного зростання педагогів на ІV етапі роботи за обласним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Всі методичні підрозділи школи: педагогічна рада, методична рада,  творча група по роботі над проблемою,  шкільні методичні комісії, школа молодого вчителя працювали над  створенням умов для перебудови професійних установок учителів і переосмислення ними педагогічних цінностей,  стимулюванням запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів, активним впровадження ІКТ в методичну, управлінсько-методичну роботу та навчально-виховний процес.

Атестації у 2017/2018 н. р підлягали 10 вчителів: 3 вчителям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 4 вчителям підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 3 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 3 вчителям підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель»; 1 вчителю присвоєне  педагогічне звання «вчитель-методист».

 

 1. Реалізація обласної програми «Обдаровані діти – надія України».

Результативність участі учнів у олімпіадах і конкурсах  початкової школи

 

Назва конкурсу, олімпіади

Дата прове-

дення

ПІБ

пере-

можця

Клас

Вчитель

Місце

Олімпіада з математики

квітень 2018р

Балагланов Эгор

4-А

Лосєва Л.І.

ІІІ (район_

Квітневі читання

квітень 2018р

Погрібна

3-А

Логвиненко О.Є.

4 місце (місто)

Всеукраїнський

інтерактивно-

природничий

конкурс

«Колосок»

квітень 2018р

88 учасників

1-4 класи

 

результати  у вересні 2018р.

Конкурс знавців української мови ім.П.Яцика

Жовтень

2017р

Турунцева Діана

4-А

Лосєва Л.І

ІV (район)

 

Творчий конкурс «Первоцвіт»

грудень 2017р

Гладищук

Меланія

3-А

Логвиненко О.Є.

І (район)

 

Всеукраїнський

інтерактивно-

математичний

конкурс

«Кенгуру»

грудень

2017р

70

учасників

1-4 класи

 

результати  у вересні 2018р.

 

 

Результативність районних олімпіадах з базових дисциплін

Дата

Предмет

Клас

ПІБ

учня

 

Мак бал

Кіл-ть набраних балів

 

ПІБ

вчителя

 

Міс

це

 

06.10.2017

Астрономія

 

       ----

 

 

 

 

07.10.2017

Українська мова та література

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

7

8

8

9

9

10

10

11

11

 

 

Шийка Іван

Ткаченко С.

Павлюк Анастасія

Зганич Я.

 Пасс Д.

Пенська М.

Шидловська К.

ЯроваЄ.

 Зибіна А.

-----

60

60

60

60

60

60

60

60

60

19

21,5

28

38,5

25,5

40

28,5

36

34

Єрмак Г.Г.

Журба О.В.

 

Воскобойник О.А.

Єрмак Г.Г.

 

Журба О.В.

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

ІІІ

 

 

 

 

 

08.10.2017

Історія

 

 

 

 

 

 

 

Хімія

8

8

9

10

10

11

11

 

8

9

10

11

 

Слатіна Д.

Павлюк А.

Столярчук А.

Каптюх В.

Кулиш Е.

Зибіна А.

Ярова Є.

 

Кузьмова О.

Бікмурзіна О.

Гутовский В.

Стрижевська І.

100

100

100

100

100

100

100

 

80

80

80

80

 

 

41,5

44

!9,5

26

18

44,5

60,5

 

28

63

29

27

Коценко Л.В.

 

 

Кравченко Л.В.

 

Махиня В.Ф.

 

 

Синельникова А.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

15.10.2017

Математика

5

6

6

6

7

8

8

9

10

10

11

Копійка А.

Касім М.

Нападайло М.

Сімакова О.

Омесь І.

ДрукарьІ.

Оторвін С.

Вовченко М.

Веселков А.

Репенко В.

Гладська В.

 

 

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

   8

  10

  10

   7

   2

   3

   4

   17

   17

   12

   11

   

 

Вовченко О.М.

Вовченко О.М.

 

 

Малявко О.М.

Вовченко О.М.

 

Малявко О.М.

Вовченко О.М.

 

Малявко О.М.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

ІІІ

 

 

 

21.10.2017

Трудове навчання

 

Географія

9

11

 

8

9

10

11

 

Малихіна І.

Зганич П.

 

Залізняк А.

Демченко М.

Каптюх В.

Косенко Є.

 

80

80

 

 

80

80

80

80

50,5

43

 

14,5

19,5

13,5

5

Тімофєєва В.Ю.

 

 

Кравченко Л.В.

 

 

22.10.2017

Російська мова та література

 

 

 

 

 

 

Фізика

8

8

9

9

10

10

11

11

 

8

9

10

11

11

Друкарь І.

Павлюк А.

Крильо К.

Зганич Я.

Пенська М.

Репенко В.

Ярова Є.

Зибіна А.

 

Слатіна Д.

Малихіна І.

Веселков А.

Чирва К.

Шаруденко А.

100

100

100

100

100

100

100

100

 

25

25

25

25

25

 

71

61

52,5

49

70,5

57

73,5

65

 

6

9,5

11,5

4,5

6

Андрощук О.С.

 

 

 

 

 

Масік С.В.

 

 

Коваль І.І.

 

Балакіна І.Ю.

ІІ

 

 

 

ІІ

 

ІІ

ІІІ

23.10.2017

Біологія

 

 

 

 

Інформаційні технології

8

9

10

11

 

10

11

11

Тиква А.

Богданчик В.

Шилов А.

Сінагіна А.

 

Сидорова А.

Ярова Є.

Стрижевська І.

100

100

100

100

 

438

438

438

 

40

46

29,65

28,5

 

71

150,5

285

Горбачова Д.М.

 

 

 

 

Мелетенко К.С.

 

ІІІ

 

 

 

 

ІІІ

ІІ

24.10.2017

 Іноземні мова англійська мова

 

 

 

 

 

Німецька мова

 

 

 

 

 

Правознавство

8

8

9

10

10

11

11

 

9

10

10

11

11

 

9

9

10

11

 

Дорохіна В,

Кублик Д.

Зганич Я.

Слісаренко А.

Репенко В.

Зибіна А.

Ярова Є.

 

Крильо К.

Синельник В.

Пенська М.

Бєла А.

Христенко Б.

 

МалихінаІ.

Богданчик В.

Овсюк Д.

Зганич П.

130

130

130

130

130

130

130

 

130

130

130

130

130

 

100

100

100

100

 

 

 

67,5

81

80

 

79

100

111

 

70

41

88

47

32

 

48,5

46

13

38

Вихрист Т.С.

 

Карамушка О.Ю.

 

Алєксєєва Н.В.

Шевчук І.С.

Гаман І.П.

 

Самопадна О.В.

Дума А.О.

Дума А.О.

Самопадна О.В.

 

 

Коценко Л.В.

 

 

Махиня В.Ф.

 

 

ІІІ

 

ІІІ

ІІ

І

 

ІІ

 

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

Результативність міських олімпіад з базових дисциплін.

 • з російської мови

Ярова Єлизавета                             11-А кл.  ІІ м.             вч. Масік С.В.

Зибіна Аліна                                    11-А кл.  ІІІ м.             

 • з англійської мови       

Ярова Єлизавета                              11-А кл       ІІІ м    вч. Вихрист Т.С.

 

КСШ № 107 в 2017/2018 н. р. має 2 призерів обласних олімпіад.

 • з російської мови

Зибіна Аліна       11-А кл. ІІ м., вч. Масік С. В.

     Ярова Єлизавета 11-А кл. ІІ м., вч. Масік С. В.

 

Участь учнів КСШ №107 у інтелектуальних конкурсах:

 

 • міський конкурс-захист НДР «Лінгва»: Пенська Марія, 2 місце, вчитель Удовиченко Г.М.
 • обласний конкурс-захист НДР «Лінгва»: Пенська Марія, 2 місце, вчитель Удовиченко Г.М.
 • районний та міський конкурс знавців іноземних мов «Світ без кордонів» на базі КСШ №107 (4 переможці районного і 4 переможці міського конкурсів)
 • районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика:  Пенська Марія, 10 клас, 3 місце, вчитель Єрмак Г.Г.;
 • районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика:  Айгарс Дарина, 6 клас, 3 місце, вчитель Політицька О. М.;
 • районний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика:  Ярова Єлизавета, 11 клас, 3 місце, вчитель Журба О. В.;
 • районний мовно-літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка: Ярова Єлизавета, 11 клас, 2 місце, вчитель Журба О. В.
 • участь учнів-членів МАН у Всеукраїнських конференціях, тижнях іноземних мов на базі ДоННУЕТ ім..Михайла Туган-Барановського.
 • Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч»

 

Участь учителів школи у міжнародних освітянських проектах, конкурсах,

          веб-конференціях (семінарах)  за 2017-2018 навчальний рік:

 

- вчитель історії Коценко Л. В. проводила районний семінар «Інтегрований урок як засіб міжпредметної взаємодії в процесі формування громадянської компетенції» на базі КСШ № 107

- вчитель математики Вовченко О.М. прийняла участь у Міському конкурсі методичних розробок уроків та позакласних заходів, присвячених виявленню шляхів формування соціальних компетентностей учнів на уроках математики та в позаурочний час «НА ШЛЯХУ ДО ВЕРШИН МАЙСТЕРНОСТІ»

- вчитель біології Потапова Г.І. прийняла участь у Районному семінарі-практикумі «Формування активної пізнавальної діяльності учнів на рефлексійній основі під час уроків біології»; у Міській науково-практичній конференції учнів до Дня Землі;

- Вчитель хімії Синельникова А.І. прийняла участь у ряді заходів:

 • Участь у районному семінарі-практикумі «Реалізація наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я та безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність» засобами інтеграції навчального змісту» (КЗШ №31)
 • Участь у районному семінарі – практикумі «Організація проектної технології на уроках хімії»(КЗШ «19)
 • Участь у міському семінарі-практикумі «організація самостійної роботи учнів на уроках хімії в 7-9 класах»(КГ «95)
 • вчителі російської мови Андрощук О. С., Масік С. В. брали участь у роботі міської групи «Крок до Олімпу»;
 • вчитель російської мови Масік С. В. є керівником районної творчої групи вчителів російської мови та літератури;
 • заступник директора з НВР Шевчук І.С. прийняла участь у обласному тренінгу «Піар як основна складова шкільного менеджменту».

 

3.Участь учнів у програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX).

               Учениця 10 класу Захарова Вікторія стала фіналісткою Програми

               обміну майбутніх лідерів «FLEX» та у серпні 2017 року виїхала до

               США.

4. Листування з однолітками. Учні 11 класу листуються з однолітками з США.

 

Організація профілактики дитячого травматизму

 

До річного плану включені заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного та побутового травматизму.

У школі постійно ведеться певна робота щодо попередження травматизму серед дітей.

Проведено:

 • Місячник «Увага! Діти на дорозі».
 • Тиждень знань правил дорожнього руху.
 • Місячник по пропаганді безпечного користування газом у побуті.
 • Тиждень пожежної безпеки.
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності на тему «Наша безпека - в наших руках!».

Систематично  класні керівники проводять бесіди з питань профілактики дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків.

Щомісяця адміністрацією закладу та сестрою медичною аналізується стан та

причини дитячого травматизму, нещасних випадків серед дітей та учнівської молоді.

Основні напрями виховання здійснювалися відповідно до програми «Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-громадянське виховання;
 • екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 • військово-патріотичне виховання;
 • трудове виховання та профорієнтаційна робота;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • творчий розвиток особистості;
 • родинно-сімейне виховання.

 

 1. Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи

 

 • Зроблено ремонт сходового прольоту – 3 шт.
 • Зроблено капітальний ремонт роздягалень спортивної зали.
 • Встановлено нове теплове лічильне обладнання в елеваторному вузлі.
 • Придбано пожежну ковдру – 1 шт.
 • Придбано прилади для звукової апаратури та ноутбук.
 • У процесі встановлення пожежної сигналізації.
 • Проведено озеленення території школи, та благоустрій ділянок.

     

 

 

Директор школи                                                           М. Мазін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради

Криворізької спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим

вивченням англійської мови

Криворізької міської ради

Дніпропетровської області

(протокол № 1   від 30 серпня 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Криворізької спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим

вивченням англійської школи

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

від 31 серпня 2018 року №_____

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107

з поглибленим вивченням англійської мови

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

На основі власної освітньої програми заклад освіти складає та затверджує річний навчальний план, в якому конкретизує перелік навчальних предметів та кількість годин на тиждень.

Освітня програма Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови на 2018-2019 навчальний рік складена відповідно до основних  вимог нормативних документів:

<>üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü№ 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (Таблиця 18 «Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини для класів з поглибленим вивченням окремих предметів»).

 

 ІІ. Організація освітнього процесу

       Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Навчальні заняття в 2018 – 2019 н.р. організовуються за семестровою системою:

 І семестр – з 1 (3) вересня по 28 грудня;      

 ІІ семестр – з 14 січня по 31 травня.

Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів, які проводяться за таким графіком:

- осінні – 29.10.2018 – 04.11.2018;

- зимові – 29.12.2018 – 13.01.2019;

- весняні – 25.03.2019–31.03.2019.

Тривалість 2018-2019 навчального року має складати:

у початковій школі (1-4 класах) – не менше 700 навчальних годин;

у гімназії (5-9 класах) – не менше 1050 навчальних годин;

у ліцеї (10-12 класах) – не менше 1330 навчальних годин.

Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжена відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до чинного законодавства; години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Згідно із Статутом закладу освітній процес здійснюється за 5-денним навчальним тижнем.

Початок занять о 08.30 годині. Тривалість уроків в КСШ № 107 КМР ДО становить: в перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п′ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження вчителів початкових класів в закладі збільшено тривалість перерв між уроками для 1-4 класів.

Режим роботи школи у 2018-2019 навчальному році

 Початкова школа

Основна та старша школа

1 класи

2 – 4 класи

5 – 11 класи

№ з/п

Тривалість уроку

Перерва

№ з/п

Тривалість уроку

Перерва

№ з/п

Тривалість уроку

Перерва

1

8.30-9.05

20 хв

1

8.30-9.10

15 хв

1

8.30-9.15

10 хв

2

9.25-10.00

20 хв

2

9.25-10.05

15 хв

2

9.25-10.10

10 хв

3

10.20-10.55

30 хв

3

10.20-11.00

25 хв

3

10.20-11.05

20 хв

4

11.25-12.00

30 хв

4

11.25-12.05

25хв

4

11.25-12.10

20 хв

5

12.30-13.05

 

5

12.30-13.10

15 хв

5

12.30-13.15

10 хв

 

 

 

6

13.25-14.00

 

6

13.25-14.10

10 хв

 

 

 

 

 

 

7

14.20-15.05

10 хв

 

 

 

 

 

 

8

15.15-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна практика та навчальні екскурсії, за рішенням педагогічної ради закладу, проводяться впродовж навчального року.

За письмовими зверненнями батьків учнів в КСШ № 107 КМР ДО створено 2 групи (60 учнів) подовженого дня: для учнів 1-х класів (30 учнів) та 2-4-х класів (30 учнів).

Режим роботи групи подовженого дня  у 2018-2019 навчальному році для учнів 1 класів:

         12.10-12.30 – зустріч дітей, спілкування вихователя з вчителем

         12.30-13.30 – прогулянка на свіжому повітрі

         13.30-14.00 – обід

         14.00-15.30 – денний відпочинок (сон) для 6-річок

15.30-17.00 – участь у заходах емоціонально-розвиваючого характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення заходів, заняття за інтересами, вікторини тощо)

17.00-18.00 – прогулянка, спілкування з батьками, відправлення учнів  додому.

 

Режим роботи групи подовженого дня  у 2018-2019 навчальному році для учнів 2-4 класів:

         13.10-13.20 – зустріч дітей, спілкування вихователя з вчителем

         13.30-14.00 – обід

         14.00-15.00 – прогулянка

15.00-16.00 -  участь у заходах емоціонально-розвиваючого характеру (робота в гуртках, ігри, підготовка і проведення заходів, заняття за інтересами, вікторини тощо)

самопідготовка

16.00-16.45 – самопідготовка для учнів 2-их класів

16.00-17.10 – самопідготовка для учнів 3-их класів

16.00-17.30 – самопідготовка для учнів 4-их класів

         прогулянка

16.45-18.00 прогулянка, спілкування з батьками, відправлення учнів  додому (для учнів 2-их класів)

17.10-18.00 – прогулянка, спілкування з батьками, відправлення учнів  додому (для учнів 3-их класів)

17.30-18.00 – прогулянка, спілкування з батьками, відправлення учнів  додому (для учнів 4-их класів)

 

Робочий навчальний план  Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови  охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені додаткові години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних і групових занять тощо.

З метою виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі.  

У 1-7-х класах освітня галузь «Мистецтво» буде реалізована викладанням окремих курсів: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8-х та 9-х класах – курс «Мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)». Серед вибірково-обов’язкових предметів учні 10-х класів Криворізької спеціалізованої школи І- ІІІ ступенів № 107 обрали курси «Інформатика» та «Технологія».

Поділ  класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативних документів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами)).  В 2018-2019 навчальному році при вивченні української мови, яка вивчається як предмет, на групи будуть ділитися 3-Б (32 учні), 4-А (29 учнів), 5-А (31 учень), 5-Б (31 учень). При вивченні англійської мови, яка вивчається як предмет, на 3 групи будуть ділитися 1-А (29учнів), 2-А (27учнів), 2-Б (26 учнів), 3-Б (32 учні), 4-А (29 учнів), 5-А (31 учень), 5-Б (31 учень),7-А (26 учнів), 8-А (25 учнів), 11-А (27 учнів); на 2 групи будуть ділитися 1-Б (23 учні), 1-В (24 учні), 3-А (24 учні), 4-Б (22 учні), 6-А (22 учні), 6-Б (23 учні), 7-Б (23 учня), 9-А (23 учня), 9-Б (22 учня), 10-Б (22 учня). При проведенні уроків з трудового навчання у 5-11 класах: 5-А (31 учень), 5-Б (31 учень). При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп′ютерів діляться на дві групи класи: 2-А (27 учнів), 2-Б (26 учнів), 3-А (24 учні), 3-Б (29 учнів), 4-А (25 учнів), 4-Б (22 учні),  5-А (31 учень), 5-Б (31 учень), 6-А (22 учня), 6-Б (23 учня), 7-А (26 учнів), 7-Б (23 учня), 8-А (25 учнів), 9-А (23 учня), 9-Б (22 учня), 10-Б (22 учня), 11-А (27 учнів). Під час вивчення курсу «Захист Вітчизни» в 10-х класах (хлопців: 16, дівчат: 23), 11-А (хлопців: 9, дівчат: 18).

Варіативна складова навчального плану поглиблює і розширює зміст профільних предметів, забезпечує пізнавальні інтереси та потреби учнів шляхом упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять. При розподілі годин варіативної складової були враховані можливості методичного супроводу, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

У школі І ступеня варіативна частина навчального плану становить 175 годин на рік (5 годин на тиждень). У школі II-III ступенів варіативна частина навчального плану становить 595 годин на рік (17 годин на тиждень).

 Години варіативної складової навчального плану передбачаються на:

Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

 1. англійської мови: 1 година на тиждень в 1- В класі (з українською мовою навчання);
 1. англійської мови: 3 години на тиждень в 10- х класах (філологічний профіль); 2 години на тиждень в 11- А класі (філологічний профіль);
 2. другої іноземної мови (німецької та французької):  3 години на тиждень в 10- х класах та 2 години на тиждень в 11-А класі (німецька мова, філологічний профіль) .

Упровадження курсів за вибором, факультативів, спецкурсів:

 1. «Методи розв’язування задач з математики» -  факультатив (11-А клас – 1 година на тиждень);
 2. «Методи розв’язування фізичних задач» -  факультатив (11-А клас – 0,5 години на тиждень);
 3. Спецкурс «Література країни, мова якої вивчається» (Література Великобританії)( 10 класи - 1 година на тиждень);
 4.  Спецкурс «Культурознавство англомовних країн» («Культурознавство Великобританії»)(10 класи – 1 година на тиждень);
 5. Спецкурс «Культурознавство США» (11-А клас – 1 година на тиждень);
 6. Спецкурс «Гіди- перекладачі» (11-А клас – 1 година на тиждень);
 7. Спецкурс «Основи ділового спілкування» (11-А клас – 1 година на тиждень);
 8. «Основи веб-дизайну» - (11-А клас – 1 година на тиждень).

 

 

Години для індивідуальних консультацій та групових занять учнів (у школі І ступеня - 4 години : 2 години в 2-х класах при вивченні курсу «Літературне читання», 2 години в 3-х класах при вивченні курсу «Природознавство», у школі II ступеня – 3,5 годин: по 0,5 години в 5-8 класах при вивченні математики) розраховані на роботу з обдарованими учнями, підготовку їх до участі у міжнародних проектах, інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах.

 

Додаток 1. Перелік програм факультативів, курсів за вибором, спецкурсів для викладання варіативної складової навчальних планів КСШ № 107 КМР ДО в 2018-2019 н.р.

 

ІІІ. Ключові компетентності

 

Ключові компетентності та очікувані результати

здобувачів освіти 1-х класів

 

1. Вільне володіння державною мовою. У процесі навчання на першому освітньому рівні ця компетентність виявляється передусім через уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко й аргументовано пояснювати факти, а також через любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовияву, готовність уживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами. Формування цієї компетентності передбачає, що здобувачі активно використовують рідну мову в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади. Здобувачі зможуть належно розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, розуміти культурний контекст, матимуть навички міжкультурного спілкування;

3.Математична компетентність. Здобувачі виявляють прості математичні залежності в навколишньому світі, моделюють процеси й ситуації, застосовуючи математичні відношення та вимірювання, усвідомлюють роль математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4. Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій. Основу формування цієї компетентності в початковій школі становлять допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи разом з іншими спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ за допомогою спостереження та дослідження;

5.Екологічна компетентність. Здобувачі початкової освіти усвідомлюють основи екологічного природокористування, дотримуються правил природоохоронної поведінки, ощадно використовують природні ресурси, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

6. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Здобувачі початкової освіти опановують основи цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатні безпечно та етично використовувати засоби інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

7. Навчання впродовж життя. Здобувачі початкової освіти  опановують уміння і навички, необхідні для подальшої навчальної діяльності, організовують власне навчальне довкілля, вчаться здобувати нову інформацію й застосовувати її для оцінювання навчальних потреб, окреслюють власні навчальні цілі та способи їх досягнення, навчаються працювати самостійно і в групі;

8. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Здобувачі  початкової освіти  співпрацюють з іншими здобувачами для досягнення спільної мети, активні в житті класу і школи, поважають права інших, уміють діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними виявами дискримінації, цінують культурне розмаїття різних народів й ідентифікують себе як громадяни України, дбають про власне здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримуються здорового способу життя;

9. Культурна компетентність. У початковій школі ця компетентність формується завдяки залученню здобувачів до різних видів мистецької творчості (образотворче та музичне мистецтво, хореографія, театр тощо), через розкриття і розвиток їхніх природних здібностей, творче вираження свого «Я»;

10. Підприємливість та фінансова грамотність. У початковій школі розвиток цієї групи компетентностей виявляється через ініціативність здобувачів, їхню готовність брати відповідальності за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці. Учні готові втілювати в життя ініційовані ними ідеї, приймати власні рішення;

11. Інноваційність. Здобувачі початкової освіти виявляють відкритість до нових ідей, ініціюють зміни у близькому для них середовищі (клас, школа, громада тощо). Формування знань, умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 

Ключові компетентності та очікувані результати

здобувачів освіти 2-4-х класів

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Ключові компетентності та очікувані результати

здобувачів освіти 5-11-х класів

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

ІV. Наскрізні лінії та вміння

 

Здобувачів освіти 1-11-х класів (наскрізні лінії)

 

 1. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля усвідомлення сталого розвитку готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища та розвитку суспільства.

 1. Громадянська відповідальність.

Ця наскрізна лінія покликана забезпечити: розвиток соціальної й громадянської компетентностей розкрити суть поняття «відповідальний громадянин» і визначити вектори його діяльності.

 1. Здоров’я і безпека.

Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти зусиль на формування учня, який: є духовно, емоційно, соціально, фізично повноцінним громадянином дотримується здорового способу життя активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

 1. Підприємливість і фінансова грамотність.

Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» –  навчання молоді: раціонально використовувати кошти планувати витрати заощаджувати реалізовувати лідерські ініціативи успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі.

 

V. Освітні галузі (предмети)

 

Типові освітні програми укладено за такими освітніми галузями:

Для здобувачів освіти 1-х класів (освітні галузі, предмети)

Освітня галузь

Предмети

Мовно-літературна

Українська мова

Російська мова

 

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

Математична

Математика

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров′язбережувальна

Я досліджую світ

Технологічна

Праця

Мистецька

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Фізкультурна

Фізична культура

 

Для здобувачів освіти 2-4-х класів (освітні галузі, предмети)

Освітні галузі

Предмети

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

Російська мова

Іноземна мова (англійська)

Математика

Математика

Природознавство

Природознавство

Суспільствознавство

Я у світі

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Технології

Трудове навчання

Інформатика

Здоров′я і фізична культура

Основи здоров′я

Фізична культура

Для здобувачів освіти 5-9-х класів  (освітні галузі, предмети)

Освітні галузі

Предмети

Класи

Мови і літератури 

Українська мова

Українська література

Іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (німецька, французька)

Російська мова

Інтегрований курс «Література»

 

5-9

 

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

Основи правознавства 

5-9

6-9

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

5-7

5-7

 

8-9

Математика

Математика

Алгебра

Геометрія

5-6

7-9

7-9

Природознавство

Природознавство

Біологія 

Географія

Фізика 

Хімія

5

6-9

6-9

7-9

7-9

Технології

Трудове навчання

Інформатика

5-9

Здоров′я і фізична культура

Основи здоров′я

Фізична культура

5-9

 

Для здобувачів освіти 10-х класів  (предмети)

 

№№

з\п

Предмети

 
 

Базові предмети

 

1.

Українська мова

 

2.

Українська література

 

3.

Іноземна мова (англійська)

 

4.

Друга іноземна мова (німецька, французька)

 

5.

Російська мова та література

 

6.

Зарубіжна література

 

7.

Історія України

 

8.

Всесвітня історія

 

9.

Громадянська освіта

 

10.

Алгебра і початки аналізу

 

11.

Геометрія

 

12.

Біологія і екологія

 

13.

Географія

 

14.

Фізика і астрономія

 

15.

Хімія

 

16.

Фізична культура

 

17.

Захист Вітчизни

 

Вибірково-обов′язкові предмети

 

18.

Інформатика

 

19.

Технології

 

 

Для здобувачів освіти 11-х класів  (предмети)

№№

з\п

Предмети

 
 

1.

Українська мова

 

2.

Українська література

 

3.

Іноземна мова (англійська)

 

4.

Друга іноземна мова (німецька)

 

5.

Російська мова

 

6.

Інтегрований курс «Література»

 

7.

Історія України

 

8.

Всесвітня історія

 

9.

Громадянська освіта:

економіка

людина і світ

 

10.

Художня культура

 

11.

Алгебра 

 

12.

Геометрія

 

13.

Астрономія

 

14.

Біологія

 

15.

Фізика

 

16.

Хімія

 

17.

Екологія

 

18.

Технології

 

19.

Інформатика

 

20.

Фізична культура

 

21.

Захист Вітчизни

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

VІ. Форми організації освітнього процесу

 

Організація освітнього процесу в КСШ № 107 КМР ДО здійснюється відповідно новим формам і методам сучасної освіти. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, квести. Пошук інновацій зосереджений на проведенні нестандартних уроків.

Типи уроків:|

 • комбіновані (змішані) уроки;
 • уроки формування компетентностей ;
 • уроки розвитку компетентностей;
 • уроки перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • уроки корекції основних компетентностей;

Нестандартні уроки: |

 • Прес-конференції;
 • Ділові ігри;
 • Уроки-конкурси;
 • Уроки-семінари;
 • Інтегровані уроки;
 • Уроки-екскурсії;
 • Уроки-квести.

 

Для учнів 1-4 класів проводяться навчальні екскурсії, для учнів 5-8,10 класів проводиться навчальна практика. Форми і зміст навчальної практики та екскурсій обрано так, щоб забезпечити вдосконалення набутих учнями практичних умінь і навичок із предметів, формувати інтерес і стійку мотивацію до навчання, створити умови для розвитку інтелектуальних і пізнавальних здібностей, а також внутрішню самореалізацію.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 

VІІ. Опис та інструменти системи

внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

51

51

0

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

51

51

0

працюють у закладі освіти за сумісництвом

-

-

0

 Примітка: 6 у відпустці по догляду за дитиною

 

Освітній рівень

з вищою освітою

49

з незакінченою вищою

1

з середньою спеціальною

1

з середньою

-

Кваліфікаційний рівень

 

Вища категорія

19

І категорія

4

ІІ категорія

12

спеціаліст

14

без категорії  (тарифний розряд)

2

«учитель-методист»

4

«старший учитель»

8

Сумісники

-

Пенсіонери

3

Стаж роботи

 

до 3-х років

5

3-10 років

14

10-20 років

15

понад 20 років

17

 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників за посиланням. http://107element.dnepredu.com/uk/site/-litsenzuvannya.html

 

 1. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кіль

кість місць

Обсяг

бібліотечного фонду

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека:

зал для видачі літератури,

читальна зала

Так

 

50

10

Всього: 31100 примірників

Із них:

Художня література – 14406 прим.

Довідникова література – 156 прим.

Методична література – 485 прим.

Підручники:

1-4 класи – 3996 прим.,

5-9 класи – 5994 прим.,

10-11 - 670 прим.

Книгосховище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Електронна бібліотека

Ні

 

 

 

4.

Інтернет

Так

 

 

 

5.

Веб-сайт закладу

Так

-

-

 

 

 

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Додаток 2. Перелік підручників та навчальних посібників, рекомендованими МОН.

Інформація про забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України, за посиланням. http://107element.dnepredu.com/uk/site/-litsenzuvannya.html

 

 

 

 

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

необхідно

фактично

необхідно

фактично

Кабінет директора

1

1

-

-

Приймальня

1

1

-

-

Кабінет медичної сестри

1

1

-

-

Кабінет заступника директора

2

2

-

-

Методичний кабінет

1

1

-

-

Учительська

1

1

-

-

Кабінет психолога

1

1

-

-

Кабінет педагога-організатора

1

1

-

-

Бібліотека

1

1

-

-

Їдальня

1

1

-

-

Класна кімната початкової школи

8

8

2

2

Спальна кімната

2

2

2

2

Ігрова кімната

2

2

-

-

Навчальні кабінети для учнів

5-11 класів

22

22

2

2

Кабінет фізики та астрономії

1

1

2,4

2,6

Кабінет біології

1

1

2,4

2,4

Кабінет хімії

1

1

2,4

2,7

Кабінет інформатики і обчислювальної техніки

1

1

6,0

6,0

Приміщення для трудового навчання і професійної орієнтації учнів 5-11 класів:

-майстерня з обробки металу;

-майстерня з обробки деревини;

 

 

 

 

   1

1

 

 

 

 

     1

1

 

 

 

-

 

 

-

Хореографічний зал

1

1

-

-

 Спортивна зала

1

1

9,6

9,6

Спортивні майданчики та футбольне поле

4

4

-

-

Дитячий майданчик

1

1

-

-

Стрілецький тир

1

1

 

 

Лаборантські (фізики та хімії)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, загальну площу приміщень, обладнання навчальних приміщень та майданчиків за посиланням: http://107element.dnepredu.com/uk/site/-litsenzuvannya.html

 

 

 

 1. Якість проведення навчальних занять

                Методична робота: підвищення кваліфікації адміністрації, учителів; планування методичної діяльності, робота методичних комісій на шкільному та районному рівнях; робота з молодими вчителями.

Виховна робота: рівень вихованості учнів, профілактична робота з учнями девіантної поведінки, якість роботи класних керівників, участь батьків у виховному процесі, результативність проведення загально шкільних заходів, спортивно-масова робота, організація патріотичного, морального та естетичного виховання.

         Експериментальна і науково-дослідна робота: ступінь наукової обґрунтованості, результат нововведень, відповідність нововведень концепції розвитку школи, рівень наукової освіченості педагогів, науково-дослідницька діяльність учнів.

Освітня діяльність: медичне, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне, психологічне забезпечення, техніка безпеки, охорона праці.

         Показники контролю за медичним елементом: санітарно-гігієнічний режим; здоров’я і фізичний розвиток учнів; лікувально-профілактичні заходи; режим і якість харчування.

         Показники контролю за інформаційним елементом: керівні і нормативні документи про освіту; інформаційні технології; аналітичні документи.

                 Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти.

Рівень знань, умінь і навичок учнів є головним критерієм в оцінці роботи вчителя. Контроль за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти передбачає такі завдання:

         1) виявлення фактичного рівня знань, умінь і навичок учнів та відповідність їх програмним вимогам;

         2) з'ясування причин низької успішності учнів класу або окремих учнів;

         3) вивчення системи роботи вчителя зі слабовстигаючими учнями з метою попередження недоліків та ліквідації прогалин у знаннях, а також системи роботи з обдарованими учнями;

         4) надання методичної допомоги вчителеві щодо підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, удосконалення форм і методів роботи зі слабовстигаючими, а також з творчо обдарованими учнями.

         Основними методами контролю є спостереження уроків, усне опитування учнів за раніше складеними питаннями, опитування учнів у кінці уроку (5-7 хв.), короткочасні письмові роботи, письмові контрольні роботи після вивчення теми, в кінці семестру, навчального року.

         До складання текстів контрольних робіт залучаються керівники шкільних методичних комісій.

         Директор або заступник директора з навчально-виховної роботи перевіряють об'єктивність оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти, відповідність її нормативним вимогам щодо оцінювання, наявності достатньої кількості оцінок для виставлення тематичної оцінки та за семестр.

         Результати контролю за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти обговорюються на засіданні педагогічною ради школи, методичних комісій, оформляються наказом по школі.

Згідно перспективного плану закладу у 2018-2019 навчальному році сплановано:

Проходження курсової перепідготовки вчителів в 2018-2019 н.р.:

№ з/р

Навчальний предмет

ПІБ вчителя

Рік курсової перепідготовки

І семестр

ІІ семестр

 1.  

Фізична культура

Попіл С.О.

+

 

 

Проведення атестації педагогічних працівників в 2019 році:

№ з/р

Навчальний предмет

ПІБ вчителя

 
 
 1.  

Початкові класи

Тимошенкова Ю.В.

 

 1.  

Вихователь ГПД

Соломка Н.В.

 

 1.  

Болобаєва С.М.

 

 1.  

Українська мова та література

Політицька О.М.

 

 1.  

Російська мова та література

Андрощук О.С.

 

 1.  

Англійська мова

Шевцова М.О.

 

 1.  

Образотворче мистецтво

Єрмак Г.Г.

 

 

Організаційно-методичне забезпечення:

№ з/р

Назва заходу

Термін проведення

Місце

проведення

 1.  

Засідання методичної ради закладу (згідно плану)

Протягом року

КСШ №107

Методкабінет

 1.  

Засідання ШМК (згідно плану)

Серпень, листопад, січень, березень

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Проведення предметних тижнів (згідно плану)

Протягом року

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Проведення педагогічних рад

Серпень, листопад, січень, березень

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Групові та індивідуальні консультації з педагогічними працівниками

Протягом року

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Інструктивно-методичні оперативні наради з педагогами

Протягом року

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Робота з батьками: консультації, поради, рекомендації

Протягом року

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Проведення районного конкурсу знавців іноземних мов «Світ без кордонів-2019»

Березень

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Проведення міського конкурсу знавців іноземних мов «Світ без кордонів-2019»

Березень

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Педагогічний нетворкінг для вчителів ОТМ. . Технологія «Проектне навчання», «Ігрові технології», як засіб формування ключових компетентностей учня на уроках художньо-естетичного циклу

ІІ семестр

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Семінар-практикум для вчителів фізкультури «Впровадження варіативного модуля «Черлідинг» в навчально-виховний процес закладів освіти»

ІІ семестр

КСШ №107

КМР ДО

 1.  

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ.

І семестр

КСШ №107

КМР ДО

 

 

 1. Моніторинг досягнень учнями результатів навчання (компетентностей)

 

Важливим аспектом у складовій освітнього процесу є моніторингове дослідження результатів навчання учнів. У закладі створено всі необхідні умови для реалізації творчих здібностей кожного учня.

 

Форми і методи моніторингу досягнення учнями результатів навчання

Очікувані результати

Контрольні зрізові роботи з предметів інваріантної складової

Рівень знань учнів з предметів інваріантної складової

Результати семестрового та річного оцінювання

Успішність учнів за результатами семестрового та річного оцінювання

Результативність участі учнів у предметних олімпіадах, різнорівневих конкурсах та інших тематичних заходах

Рівень обдарованості школярів

Контроль за веденням учнівських зошитів, щоденників

Дотримання учнями вимог щодо ведення зошитів та щоденників

Класно-узагальнюючий контроль

Аналіз стану навченості та вихованості учнів певного класу

Стан вивчення предметів інваріантної складової

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів та кваліфікаційна допомога вчителю

 

 Згідно річного плану роботу закладу, протягом 2018-2019 н.р. в КСШ № 107 КМР ДО вивчатиметься:

 • стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з:
 • математики (10-11класи);

фізики (9-10 класи);

 • біології (10-11класи);
 • фізичної культури (1-4 класи);
 •  робота груп подовженого дня (1-х та 2-4-х класів).
 • Курсу «Я досліджую світ» (1 класи)
 • англійської мови (8-9 класи);
 • російської, української  мови та української літератури (10-11 класи);

 

 

 

VІІІ. Перелік навчальних програм

Типова освітня програма для 1 класів (автор Савченко О.Я.)

(затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 № 268)

Програма за посиланням: https://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/

Додаток 3. Навчальний план для 1-х класів на 2018-2019 н.р.

 

Перелік навчальних програм для 2-4-х класів

(затверджені наказом МОН України від 29.05.2015 № 584)

з/п

Назва навчальної програми

 1.  

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів

 1.  

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів

 1.  

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Основи здоров′я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

 1.  

Іноземні мови. Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 1.  

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

Додаток 4. Навчальний план для 2-4-х класів на 2018-2019 н.р.

 

Перелік навчальних програм для 5-9 класів

 (затверджені наказами МОН України

від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова для шкіл з російською мовою навчання

2

Українська література для шкіл з російською мовою навчання

3

Біологія

4

Всесвітня історія

5

Географія

6

Інтегрований курс «Література» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

7

Інформатика

8

Історія України

9

Математика (5-6 кл.)

10

Мистецтво (8-9 кл.)

11

Основи здоров’я

12

Природознавство

13

Трудове навчання

14

Фізика

15

Фізична культура

16

Хімія

17

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

18

Іноземні мови (5-9 класи – англійська (з поглибленим вивченням іноземних мов), німецька, французька мови)

19

Музичне мистецтво (5-7 кл.)

20

Образотворче мистецтво (5-7 кл.)

21

Алгебра (7-9 кл.)

22

Геометрія (7-9 кл.)

 

Додаток 5. Навчальний план для 5-9-х класів на 2018-2019 н.р.

 

Перелік навчальних програм для 10-х класів

(затверджені наказами МОН України

від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 1.  

Українська мова для шкіл з російською мовою навчання

Рівень стандарту

 1.  

Українська література для шкіл з російською мовою навчання

Рівень стандарту

 1.  

Російська мова та література (інтегрований курс)

для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

Рівень стандарту

 1.  

Біологія і екологія

Рівень стандарту

 1.  

Всесвітня історія

Рівень стандарту

 1.  

Географія

Рівень стандарту

 1.  

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

 1.  

Зарубіжна література

Рівень стандарту

 1.  

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

 1.  

Інформатика

Рівень стандарту

 1.  

Історія України

Рівень стандарту

 1.  

Алгебра і початки аналізу та геометрія

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови (німецька мова)

Рівень стандарту

 1.  

Технології

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови (французька мова)

Рівень стандарту

 1.  

Фізика і астрономія

Рівень стандарту

 1.  

Фізична культура

Рівень стандарту

 1.  

Хімія

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови (англійська мова)

Профільний рівень

 

Додаток 6. Навчальний план для 10 класу на 2018-2019 н.р.

 

Перелік навчальних програм для 11-х класів

(затверджені наказом МОН від 14.07.2016 № 826)

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 1.  

Українська мова для шкіл з російською мовою навчання

рівеньстандарту

 1.  

Українська література для шкіл з російською мовою навчання

рівеньстандарту

 1.  

Астрономія

рівеньстандарту

 1.  

Біологія

 рівеньстандарту

 1.  

Всесвітня історія

рівеньстандарту

 1.  

Екологія

рівень стандарту

 1.  

Економіка

рівень стандарту

 1.  

Російська література для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

рівеньстандарту

 1.  

Захист Вітчизни

рівень стандарту

 1.  

Інформатика

рівень стандарту

 1.  

Історія України

рівеньстандарту

 1.  

Людина і світ

рівеньстандарту

 1.  

Алгебра

рівеньстандарту

 1.  

Геометрія

рівеньстандарту

 1.  

Технології

рівень стандарту

 1.  

Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

 рівеньстандарту

 1.  

Фізика

рівень стандарту

 1.  

Фізична культура

рівень стандарту

 1.  

Хімія

рівень стандарту

 1.  

Художня культура

рівень стандарту

 1.  

Іноземна мова (англійська)

профільний  рівень

 1.  

Іноземні мови (німецька мова)

рівень стандарту

 

 

Додаток 7. Навчальний план для 11 класу на 2018-2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. Перелік програм факультативів, курсів за вибором, спецкурсів для викладання варіативної складової навчальних планів КСШ № 107 КМР ДО в 2018-2019 н.р.

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Ким затверждено

 1.  

«Методи розв’язування задач з математики» -  факультатив

Науково-методична комісія з математики НМР з питань освіти МОНУ (протокол від 24.06.2010р. № 4)

 1.  

«Методи розв’язування фізичних задач» -  факультатив

Лист МОНУ від 19.06.2009р. № 1/11-4349

 1.  

ПРОГРАМА ПРОФІЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

“ОСНОВИ  ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ”

 

наказ МОНУ від 23.10.2017р. № 1407

 1.  

Програма  курсу «Література країни, мова якоївивчається» (Література Великобританії)

наказ МОНУ від 23.10.2017р. № 1407

5.

 

 

 

 

6.

 

Програма  курсу «Культурознавство англомовних країн» («Культурознавство Великобританії», «Культурознавство Сполучених Штатів Америки»)

Програма курсу «Гіди-перекладачі»

(англійська, німецька, французька, іспанська мови)

 

наказ МОНУ від 23.10.2017р. № 1407

 

 

 

наказ МОНУ від 23.10.2017р. № 1407

7.

Основи веб – дизайну- факультатив

Лист МОНУ від 20.06.11  року № 1/9 – 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Додаток 3. Навчальний план для 1-х класів на 2018-2019 н.р.

Навчальний план

початкової школи з російською мовою навчання

Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин на рік

1-А, 1-Б класи

Мовно-літературна, у тому числі:

11

Українська мова і література

5

Російська мова

4

Англійська мова

2

Математична

4

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 • Природнича
 • Соціальна і здоров’язбережувальна
 • Громадянська та історична
 • Інформатична

2

Технологічна (праця)

1

Мистецька, у тому числі:

 • Образотворче мистецтво
 • Музичне мистецтво

2

1

1

Фізкультурна*

3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

---

Загальнорічна кількість навчальних годин

805/3

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700

 

 

 

Директор школи                                                           М. Мазін

 

 

                                                      Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

1-В клас

Мовно-літературна, у тому числі

9

Українська мова і література

7

Англійська мова

2

Математична

4

Інтегрований курс «Я досліджую світ

 • Природнича
 • Соціальна і здоров’язбережувальна
 • Громадянська та історична
 • Технологічна
 • Інформатична

4

Мистецька, у тому числі

-образотворче мистецтво

- музичне мистецтво

2

1

1

Фізкультурна*

3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (російська мова)

35/1

Загальнорічна кількість навчальних годин що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805/23

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

700/20

 

 

Директор школи                                                           М. Мазін

 

 

 

 

 

Додаток 4 .  Навчальний план для 2-4-х класів на 2018-2019 н.р.

 

Навчальний план

початкової школи Криворізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

 

 

2

3

4

 

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Мова навчання

6

5

5

 

Українська мова

3

4

4

 

Іноземна мова

3

3

4

 

Математика

Математика

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

1

1

1

 

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

 

образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

 

Фізична культура **

3

3

3

 

Усього

21+3

22+3

23+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

- «Літературне читання» (індивідуальні та групові заняття)

- «Природознавство» (індивідуальні та групові заняття)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

 

 

Директор школи                                                           М. Мазін Додаток 5. Навчальний план для 5-9-х класів на 2018-2019 н.р.

Навчальний план

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області з російською мовою навчання на 2018/2019 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова

5

5

5

5

5

Друга іноземна мова

2

2

2

2

2

Російська мова

2

2

2

2

2

Інт. курс «Література»

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

0,5

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

Мистецтво

 

 

 

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

-

 

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

1,5

2

2

Географія

-

2

1,5

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

2,5

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

3

3

3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

-Математика (групові заняття)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

0

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

 Директор  школи                                                                          М.Мазін

Додаток 6. Навчальний план для 10 класу на 2018-2019 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області з російською мовою навчання на  2018/2019 навчальний рік

 

№ п/п

 

Навчальні предмети

 

 

10    клас

 

1

Українська мова

2

 

2

Українська література

2

 

3

Зарубіжна літ-ра

1

 

4

Іноземна мова (англійська)

5(2+3)

 

5

Друга іноземна мова (німецька/французька)

2

 

6

Російська мова та література (інтегрований курс)

2

 

7

Історія України

1,5

 

8

Всесвітня історія

1

 

9

Громадянська освіта

1,5

 

10

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

 

11

Біологія та екологія

1,5

 

12

Географія

1,5

 

13

Фізика і астрономія

2,5

 

14

Хімія

1,5

 

15

Фізична культура *

2

 

16

Захист Вітчизни

1

 

 

17

18

Вибірково-обовязкові предмети:

Інформатика

 

1,5

 

Технології

1,5

 

 

Разом

34

 

 

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття:

 • - Спецкурс «Культурознавство англомовних країн» («Культурознавство Великобританії»)
 • Спецкурс  «Література країни, мова якої вивчається» (Література Великобританії)
 • Ділова англійська мова
 • Математика

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

 

Всього фінансується (без урахування поділу на групи)

38

 

        

 

 

 

 *Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

 

Директор школи                                                                   М. Мазін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7. Навчальний план для 11 класу на 2018-2019 н.р.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 107

з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області з російською мовою навчання на  2018/2019 навчальний рік

 

№ п/п

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

11клас

1

Українська мова

 

1

2

Українська література

 

2

3

Російська мова

 

1

4

Інтегрований курс «Література»

 

2

5

Іноземна мова (англійська)

 

5(3+2)

6

Друга іноземна мова (німецька)

 

2

7

Історія України

 

1,5

8

Всесвітня історія

 

1

9

Громадська освіта:

правознавство

економіка

 людина і світ

 

 

 

1

0,5

10

Художня культура

 

0,5

11

Математика

 

3

12

Астрономія

 

0,5

13

Біологія

 

1,5

14

Фізика

 

2

15

Хімія

 

1

16

Екологія

 

0,5

17

Інформатика

 

1,5

18

Технології

 

1

19

Фізична культура *

 

2

20

Захист Вітчизни

 

1,5

Разом:

 

32

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи:

Спецкурс «Культурознавство США»

Спецкурс «Гіди- перекладачі»

Спецкурс «Основи ділового спілкування»

 

 

 

 

1

1

1

 

Факультативи:

 

3

Математика

 

1

Література Великобританії

 

1

Українська мова

 

1

Разом:

 

6

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів

 

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

 

38

         

  Директор школи                                                                                             М. Мазін