Криворізька спеціалізована школа № 107 з поглибленим вивченням англійської мови

 

Правила конкурсного приймання дітей до КСШ №107

І. Загальні положення

 

Правила конкурсного приймання до КСШ № 107 розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, та на підставі Статуту Криворізької спеціалізованої школи І - III ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області (схвалено на спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу.

1.1.  Прийом дітей до спеціалізованої школи № 107 здійснюється на конкурсній основі.

1.2.  У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання яким до 1 вересня поточного року, як правило, виповнюється 6 років.

1.3.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

II. Організація конкурсу

 

2.1. Конкурс оголошується не пізніше ніж за 2 місяці до його початку. Умови конкурсу доводяться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.За місяць до початку конкурсу в приміщенні школи вивішується перелік питань, за якими проводитимуться випробування.

2.3.Для участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Конкурсні випробування можуть проводитися як в усній, так і в письмовій формах, включаючи тестування.

 

III. Проведення конкурсу

 

3.1.   Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1 класу, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків.

3.2.   Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу, включає виконання діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її готовності до навчання та здатності до вивчення англійської мови

3.3.   Для проведення конкурсних випробувань дітей, які вступають до 1-го класу, створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою закладу. Чисельність педагогічної комісії складає 3 особи та включає практичного психолога. Співбесіда триває не більше 30 хв.

3.4.        Конкурсне випробування для учнів 2-12 класів проводяться з математики, російської та англійської мов у письмовій формі конкурсною предметною комісією, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою закладу.

3.5.        Конкурсні завдання, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів або педагогічною комісією та затверджуються директором школи.

3.5.        Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії.

3.6.        Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через 3 дні після його проведення.

 

IV. Порядок зарахування

 

4.1.        Зарахування дітей до 1-го класу проводиться після закінчення конкурсу наказом директора на підставі рішення педагогічної конкурсної комісії згідно з рейтингом, до 2-12 класів – на підставі рішення предметних конкурсних комісій при наявності балів за навчальні досягнення не нижче середнього рівня. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу

4.2.        До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, медична картка, особова справа.

4.3.        У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки і учні можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.

Апеляція подається протягом 3-х днів з дня оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня з дня подання. Для розгляду апеляції рішенням ради закладу створюється апеляційна комісія.

4.4.   Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу вступають до іншого навчального закладу.

4.5.   Особи, які не приступили до заняття без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

V. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1.   Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання Правил конкурсного прийому.

5.2.   При порушенні навчальним закладом Правил конкурсного приймання рішенням відділу освіти результати конкурсу можуть бути визнані недійсними. У такому разі організовується і проводиться повторний конкурс, результати якого є остаточними.