Інформація для батьків

 

СИСТЕМА ПОШУКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.

     За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності набула система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природного творчого потенціалу.

Обдарованість - явище складне, багатогранне, це диво, яке природа дарує людям. І водночас воно настільки рідкісне, настільки дивовижне, що важко зрозуміти, чому саме ця людина вражає своїми неперевершеними успіхами в тій чи іншій галузі науки, мистецтва, літератури.

Обдарованість - це сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності і давати суспільству користь.

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насамперед пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності. Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, переконливо показали, наскільки складно перебудувати систему освіти, змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти бар'єри, що блокують її таланти.

            Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, не відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді такі діти найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки. Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до оточуючого. Тому педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути досить терпимі до критики взагалі і себе зокрема.

Діяльність школи сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.

            Відомо, що у позакласній діяльності особливо яскраво розкриваються природні потреби молодших школярів, зокрема, в активній діяльності та самоствердженні. Позакласна діяльність дає змогу дітям виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, які відрізняються від ролі учня, тобто це особлива сфера, де школярі можуть задовольняти особистісні потреби в самоперевірці, самооцінюванні власного “Я”. Це, так би мовити, зона активного спілкування, в якій задовольняються потреби в контактах. Вільний час – умова для розширення світогляду школярів, для самостійного творчого пошуку в будь-якій галузі, для поглиблення емоційного сприйняття сучасного життя.

            Широка мережа позашкільних закладів дає змогу дітям задовольняти потреби в додатковій освіті в змістовному дозвіллі. Розвивати творчі здібності.

            Психологи стверджують, що діти нічого не хочуть відкладати на потім. Вони бажають жити, а не готуватися до життя. Їхні інтелектуальні потреби мають задовольнятися негайно. Саме позакласна робота має таку можливість.

            Організація діяльності дітей у нашому закладі досить різноманітна. Уся виховна робота спрямована на розвиток творчої особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Внаслідок саме такої організації діяльності дітей в КСШ І-ІІІ ст. № 107 виникає можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність. Саме педагоги нашого закладу налаштовані забезпечити кожній дитині можливість всебічно розвинути власні творчі здібності.

             Головною метою КСШ І-ІІІ ст. № 107 з поглибленим вивченням англійської мови - є забезпечення потреб у творчій самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами та вибором.

Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо педагог творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.

 

Як же розвивати творчі здібності дітей?

   Рекомендуємо:

            Підхоплювати думки своїх учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.

            Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність.

            Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

            Розвивати критичне сприйняття дійсності.

            Вчити доводити починання до логічного завершення.

            Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).

            Використовувати творчу діяльність учнів при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.

            Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.

            Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках, олімпіадах.

            Впливати особистим прикладом.

           

При плануванні роботи з обдарованими дітьми можна порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів:

1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності.

2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

5. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель".

6. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.

7. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

8. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах.

9. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.

 

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

 

1.           Інтелектуальна сфера

Обдарована дитина вирізняється гарною пам'яттю, мисленням, допитливістю, добре розв'язує різні задачі, зв'язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

2.           Сфера академічних досягнень

Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.

3.           Творчість (креативність)

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

4.           Спілкування

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

5.           Сфера художньої діяльності

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.

6.           Рухова сфера

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.

 

ПОРАДИ ПЕДАГОГАМ

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей?

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багато варіативні способи.

7. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

8. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

9. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

10. Розсіюй страх у талановитих дітей.

11. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

12.Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

13. Створюй в закладі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

14. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

15. Розвивай критичне сприйняття дійсності.

16. Вчи доводити починання до логічного завершення.

17. Впливай особистим прикладом.

18. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

19. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

20. Використовуй творчу діяльність учнів при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

21. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

22. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках, олімпіадах, МАН.

23. Відзначай досягнення учнів, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

24. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).

 

Якості, якими має володіти педагог для роботи з обдарованими дітьми

 

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей.

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.

7. Володіти почуттям гумору.

8. Мати живий та активний характер.

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.

 

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

«ШЛЯХИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДИТИНИ»

 

1.        Я допомагаю дитині будувати її особисті плани та підтримую її у прийнятті рішень.

2.        Я допомагаю дитині удосконалити результат її праці.

3.        Я забезпечую дитину книгами і матеріалами для її улюблених занять.

4.        Я заохочую дитину до вигадування історій та фантазування.

5.        Я підтримую в дитині прагнення знаходити проблеми та вирішувати їх.

6.        Я обговорюю з дитиною широке коло проблем.

7.        Я сприяю розвиткові у дитини позитивного бачення власних здібностей.

8.        Я відповідаю на всі запитання дитини зі всією щирістю і без роздратованості.

9.        Я розробляю практичні завдання (експериментального характеру) з метою спрямування дитини на творчий пошук та досягнення у спішних результатів.

 

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ

ЩОДО ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В СІМ'Ї 

 

Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді "Творча обдарованість".

Мета програми - створення оптимальної соціально та економічно обґрунтованої мережі установ, закладів для обдарованих дітей, підготовка навчальних планів, підручників, науково-методичної продукції, підготовка кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

 Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

 Розрізняють обдарованість:

•          соціальну - лідерську; 

•          художню - музичну, образотворчу, сценічну; 

•          психомоторну - спортивні здібності;

•          інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших); 

•          академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами; 

•          творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй). 

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень.

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я входять до "групи ризику". Вони потребують особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, шкіл.

Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім'ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в системі сімейних цінностей.

Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині пізнавальні потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі батьки прагнуть до того, щоб дитина запам'ятала більше фактів, назв, подій, відчувала гордість за свої знання.

Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація виявляється у формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до нового, новизни ситуацій, знаходження нового у звичайному.

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих та тестових завдань.

Батьки використовують виховні стратегії: стратегія прямого виховного впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи. Інколи ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає внутрішня протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці. Але не потрібно повністю перекладати всі турботи на плечі інших, а самим знаходитись осторонь.

Третя стратегія - коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей.

Найголовніше в таких сім'ях - атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків (самі читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу). Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою.

Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Від народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, як обдарування, талант і геніальність притаманні далеко не кожному. Батьки повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують завдання, прагнуть до самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості.

Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу. Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам'яттю, багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести розпочату справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми. Батькам потрібен індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною. Вони повинні здійснювати контроль над читанням дитини, захопленнями, але спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити ступінь самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду проблем, створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану обдарованої дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої діяльності. Стосунки батьків повинні будуватися на довір'ї. Допомога не може мати форму наказу, батьки повинні формувати в дітей стійкість у тихотравмуючих ситуаціях, навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння щодо адаптації у соціально значущому середовищі без зниження потреби в реалізації обдарованості.

Батьки повинні особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння, необхідні для засвоєння знань, закладається основа для дальшого успішного оволодіння знаннями. Василь Сухомлинський зазначав, що до кожної дитини треба підхід. Тому батьки повинні розвивати у своїх дітей активну пізнавальну діяльність, зацікавлювати дитину різними видами завдань (пошукових, логічних, ігрових).

Дитина не тільки повинна засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями й міркувати. А добитися це можливо лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність.

Робота над розвитком пізнавальних інтересів дитини, активізує її діяльність, підвищує продуктивність праці. Звичайно, батьки не повинні залишати дитину наодинці зі своїми проблемами. Батьківська допомога має бути обережною, зваженою, вона має наштовхувати дитину на власні розв'язки, а не насаджувати свої. Головне завдання батьків - прагнути, щоб навчальна праця їх дитини приносила їй радість, а не муки й гіркоту невдач. Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності. Батькам потрібно знати, що обдарована дитина прагне довірливого спілкування. Вона хоче бачити у батьках мудру дорослу людину, яка збагатить її уявлення про світ і про саму себе, допоможе подолати труднощі. Дітям дуже хочеться, щоб батьки сприймали їх як рівноправних в особистісному плані партнерів. Їм не хочеться, щоб їх повчали, вони прагнуть рівноправного спілкування, щоб їх сприймали як особистості й реагували на них як на особистість. Звичайно, перед батьками стоїть проблема формування й плекання не просто особистості, а особистості обдарованої, особистості свідомого українського громадянина.

Педагоги мають навчити батьків розвиткові творчих здібностей і обдарованості у їхніх дітях. Тут важливе значення мають відкриті запитання, творчі дискусії, глибоке знання батьками психологічної сутності творчого процесу, віра в інтелектуальні сили дитини. Для дитини батьки повинні створити умови, щоб обдарована дитина мала змогу самостійно здійснювати свою індивідуальну діяльність. Завдання батьків полягає в максимальному сприянні, стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, ініціативи, творчого підходу до навчання. Бажано , щоб у дитини був улюблений затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно подумати. У кімнаті дитина повинна відчувати атмосферу творчості, розкутості на уміння знаходити розв'язок нестандартних ситуацій, як націленість на відкриття нового.

Розвиваючи творчі здібності дитини, батьки виконують суспільний запит щодо формування особистості, здатної самостійно мислити, приймати сміливі й нестандартні рішення, творчо ставитись до праці.

 

Роль батьків у вихованні обдарованої дитини у родині

 

Повага до бажання дітей самостійно працювати

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів

 

Надання дитині свободи вибору

Надання авторитетної допомоги

 

Створення умов для конкретного втілення творчої ідеї

 

Терпимість до безладдя

Заохочення обдарованої дитини

Здібність до самоаналізу

 

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів

Знання психологічних особливостей обдарованої дитини. Розуміння їхніх потреб та інтересів

 

Мати творчий особистий світогляд

Володіння почуттям гумору

 

Взаємозв'язок сім'ї і навчального закладу

Застосування форм і методів народної педагогіки

 

Виховання культури мовлення

Створення затишних і безпечних умов для розвитку

 

 

 

Поради батькам, які бажають розвивати здібності своїх дітей

 

1.        Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.

 

2.        Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.

 

3.        Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу дитячої енергії, рухливості, емоційності.

 

4.        Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, кохання, повага до себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої скована загальними потребами, проблемами, найменше спроможна досягти висот самовираження.

 

5.        Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми справами. Пам'ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас.

 

6.        Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.

 

7.        Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує з допомогою дорослого, показу, підказки.

 

Поради батькам, які виховують обдаровану дитину

Найперше - потрібно любити свою дитину. Приймати дитину такою, якою вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи свої інтереси, давати дитині можливість вибору. Для розвитку творчого потенціалу, як показали дослідження, необхідна не лише адекватна оцінка сил дитини, але трішки завищена, зазнайкою вона не виросте, зате у неї буде запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба готувати змалку.

Батьки повинні бути прикладом, адже дитина свідомо переймає вашу манеру говорити, ходити, працювати, відповідальності за доручену справу. Кожен батько повинен пам'ятати правило: "Не зашкодь!" Адже обдарована дитина більш чутлива, ранима, тому потрібно давати вільний час для того, щоб побути дитині на самоті, поміркувати, пофантазувати. За допомогою тренінгів дати їй можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі часто батьки повинні радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини.

Батьки повинні завжди пам'ятати, що для обдарованої дитини творчість є життєвою необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до спостережливості, наполегливості, формувати вміння доводити почату справу до кінця, працелюбність, вимогливість до себе, задоволення від процесу творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості при невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чулість до аналізу моральних проблем.

Батьки також повинні усвідомлювати, що надзвичайно велика роль у процесі формування особистості обдарованої дитини належить волі. Вольові риси є стрижневими рисами характеру, адже за наявності мети, яку особистість досягає в житті, долаючи перешкоди, є цілеспрямовуючим життя. Цілеспрямовані люди знаходять своє щастя в житті, вони вміють поставити перед собою чітку, реальну мету. Прагнення досягти своєї цілі робить людину рішучою та наполегливою. І.Павлов стверджував, що у вольової людини труднощі лише збільшують бажання реалізувати свою мрію. Вони вміють стримати себе, володіють терпінням, витримкою, вміють контролювати свої почуття за наявності перешкод. Ініціативність і творчість поєднані з наполегливістю, рішучістю та витримкою, допомагають обдарованим дітям самореалізуватися.

Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве покликання, реалізувати себе як особистість. Вони не мають права втратити обдаровану дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, вони втрачають майбутнє. Тому батьки повинні бути терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою творчою людиною.

 

 

Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини

1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.

2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.

3. відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.

4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.

5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.

6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.

7. Показуйте дитині цікаві місця.

8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.

9. Ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.

10. Ніколи не карайте дитину приниженням.

11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.

12. Привчайте дитину самостійно мислити.

13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.

14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.

15. уважно ставтеся до потреб дитини.

16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.

17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.

18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.

19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.

20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.

21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.

22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.

23. Допомагайте дитині бути особистістю.

24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.

25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.

26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.

27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд.

 

 

 

 

 

 

 

Родительский всеобуч

Методика работы с родителями по вопросам безопасного поведения детей в быту

 

Профилактика детского травматизма - проблема всего общества.

Статья 26 Закона Украины «Об образовании» гласит следующее: «Обеспечение безопасных и не вредных условий обучения, труда и воспитания в учебных заведениях возлагается на руководителя учебного заведения, на владельца или уполномоченный им орган». То есть, во время учебно-воспитательного процесса ответственность за жизнь и здоровье детей несет школа. Для профилактики детского травматизма педагогами систематически проводятся инструктажи по охране жизнедеятельности детей, воспитательные беседы и профилактические мероприятия по темам: «Профилактика детского дорожного травматизма», «Правила дорожного движения», «Правила поведения с огнем, газом, бытовыми приборами», «Правила поведения во время чрезвычайных ситуаций».

Однако большую часть времени дети проводят дома, они самостоятельно переходят дорогу, пользуются бытовыми приборами и газовыми плитами. Обучение детей правильному поведению в быту необходимо начинать с раннего возраста.

Цель встречи:

 – укрепление сотрудничества родителей и школы в вопросе профилактики детского травматизма

- перевод родителей из разряда пассивных слушателей в активных участников воспитательно-образовательного процесса

- напоминание родителям об ответственности за своих детей

- обучение алгоритму сообщения о случившемся детском травматизме в быту.

Взрослые сами зачастую демонстрируют отсутствие культуры поведения в быту и, соответственно, закладывают у детей отрицательные стереотипы поведения не правильное и одновременное использование бытовых приборов, самолечение, переход дороги в неустановленном месте и многое другое).

Уважаемые родители! Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность в поведении с огнем, газом, водой, бытовой химией, лекарствами. Выделите несколько минут на для откровенного разговора со своим ребенком. Помните, эти минуты вымериваются ценой жизни. А чтобы не настала великая беда – нужно давать детям четкие знания и умения, как действовать в той или иной ситуации. Помните, что жизнь детей зависит только от вас самих!

Ваши дети должны придерживаться правил безопасности жизнедеятельности и помнить:

- о правилах дорожного движения

- о правилах пожарной безопасности

- о безопасном использовании пиротехнических средств

- о безопасном использовании электроприборов и газовых устройств

- о правилах поведения на открытых водоемах и на воде

- о вреде алкоголя, курения, употребления наркотических и психотропных препаратов

- об опасности укусов диких и домашних животных

- о правилах поведения в общественных местах

- о правилах поведения во время проведения экскурсий, походов, культпоходов.

Детям категорически запрещается:

- разжигать огонь возле домов в населенных пунктах, в лесу, в парке.

- играть со спичками

- употреблять грибы и неизвестные ягоды

- брать в руки ядохимикаты

- играть с острыми и опасными предметами

- использовать огнестрельное оружие, холодное оружие в качестве забавы

- играть на объектах строительных, на крышах многоэтажек

- приближаться к поврежденному электрическому кабелю

- переходить проезжую часть не в установленном месте

- идти на контакт с незнакомцами

- кататься на велосипедах (скутерах) на проезжей части

- находится возле водоемов без взрослых

- играть с животными (кошки, собаки), даже если они домашние.

Уважаемые родители!

Напоминаем, что согласно статьи 59 Закона Украины «Про освіту» вы несете полную ответственность перед законом за воспитание и поведение своих детей, за сохранность их жизни и здоровья в рабочие и выходные дни, во внеурочное время, во время ученических каникул.

Направления работы с родителями по профилактике детского травматизма:

- привлечение внимания родительской общественности к существующей проблеме, в разъяснении родителям необходимости соблюдения Правил безопасного поведения в быту и привлечение их к созданию условий, способствующих формированию у детей знаний и навыков

- выработка плана совместных действий

- пропаганда безопасного поведения в быту средствами наглядной информации: плакатов, стенгазет, буклетов, журналов, видеороликов, фотостендов с целью предупреждения опасного поведения детей дома

- ознакомление с результатами мониторинга динамики детского травматизма в быту

- совершенствование форм взаимодействия школы и семьи по профилактике  детского травматизма.

 

Формы работы с родителями

 

1. Анкетирование, тестирование, опрос.

2. Родительские собрания, беседы с решением проблемных обучающих ситуаций по правилам безопасного поведения детей в быту, с приглашением работников милиции,  медиков.

3. Совместные праздники, развлечения, проекты под девизом «Дом-территория безопасности для детей».

4. «Родительский всеобуч» (просвещение родителей по вопросам безопасного поведения в быту).

5.  Презентация материалов для родителей.

6. Фотовыставка.

7. Консультации.

8. Выпуск буклетов «Воспитание навыков и привычек безопасного поведения»

9. Выступление родителей на мероприятиях с целью обмена положительным опытом использования возможностей семьи для обучения ребёнка умению ориентироваться в своём доме.

10. Оформление уголка для родителей по изучению правил безопасного поведения в быту.

Алгоритм сообщения учебное заведение о случае детского травматизма в быту

1.                       Как только произошел несчастный случай в телефонном режиме сообщить классному руководителю.

2.                       В течении 24 часов предоставить письменное пояснение обстоятельств, при которых с ребенком произошел несчастный случай, предварительный диагноз.

3.                       После выздоровления предоставить копию выписки из медицинского учреждения с указанием точного диагноза.

 

 

 

Пам’ятка для батьків та дітей щодо збереження життя і здоров’я дітей

(Методичні поради з основ безпеки життєдіяльності дітей. Пам’ятка безпечного побуту для батьків)

ПАМ’ЯТКА БЕЗПЕЧНОГО ПОБУТУ ДЛЯ БАТЬКІВ

Дитина народжується та живе в родині. Батьки завжди являються для неї зразком. Саме досвід батьків переймає дитина, тому насамперед, батькам дуже важливо знати та дотримуватися елементарних правил безпеки в житті та побуті.Коли дитина бачить, що батьки завжди вимикають все газове та електричне обладнання, виходячи з приміщення, своєчасно ремонтують пошкоджені розетки, вимикачі та інші електроприлади, слідкують за тим, щоб балкони та сходові клітини в під’їзді не були захаращені, паркують свій автомобіль таким чином, щоб він не стояв на пожежному гідранті та не перешкоджав проїзду іншим автомобілям, у тому числі й спеціальному транспорту служб швидкого реагування, у неї формуються корисні звички та позитивний світогляд. Таким чином, батьки, які завжди готові допомогти ближньому, дбають про власну безпеку та безпеку оточуючих, можуть бути впевненими, що їхня дитина вчинятиме так само, а відповідно забезпечить власну безпеку і собі, і своїм дітям в майбутньому. Ваша звичка позитивно, по-доброму реагувати на оточуючий світ, дотримуватися правил безпеки життя, як наслідок, буде чудовим прикладом також і для інших людей.

Шановні батьки!

Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих!

Не залишайте дітей без нагляду!

Ваші діти повинні дотримуватись правил безпеки життєдіяльності і пам’ятати:

​ про правила дорожнього руху;

​ про правила пожежної безпеки;

​ про безпечне поводження з піротехнічними виробами;

​ про безпечне поводження з електропобутовими і газовими приладами;

​ про безпечне поводження біля відкритих водойм і на воді;

​ про шкідливість алкоголю, паління та вживання наркотичних і психотропних речовин;

​ про шкідливість тривалого перебування на сонці;

​ про безпеку перебування в місцях можливих обвалів (яри, кар’єри, глинища);

​ про небезпеку укусів диких та свійських тварин;

​ про правила поведінки в громадських місцях;

​ про обережність на залізниці;

​ про необхідність слухатися батьків, учителів, вихователів і виконувати їхні розпорядження;

​ про дотримування правил безпечної поведінки під час грози;

​ про правила безпеки під час проведення екскурсій, походів, культпоходів.

Дітям категорично забороняється:

​ розпалювати вогнища біля будівель в населених пунктах, у лісах і лісосмугах (особливо хвойних), поблизу полів хлібних злаків;

​ бавитися сірниками;

​ вживати в їжу гриби і невідомі ягоди;

​ брати в руки отрутохімікати;

​ гратися гострими і небезпечними предметами;

​ проводити дитячі ігри і розваги поблизу повітряних ліній електропередач;

​ користуватися вогнепальною зброєю (самопалами);

​ бавитися на об'єктах будівництва, дахах багатоповерхівок;

​ наближатися ближче, ніж на 8 м до обірваного електричного дроту;

​ переходити проїжджу частину, не впевнившись в повній безпеці;

​ кататися на велосипедах ( скутерах) на проїжджій частині;

​ йти на контакт з незнайомцями;

​ бавитися з тваринами( собаками, котами тощо), навіть свійськими;

​ самостійно, без нагляду дорослих, користуватися електричними та газовими приладами;

​ знаходитись біля водойм і на воді без нагляду дорослих;

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ, ЩОДО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖІ ВІД ПУСТОЩІВ ТА НЕОБЕРЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕМ

Щоб не допустити пожежі необхідно виконувати наступні правила пожежної безпеки:

​ зберігати сірники в місцях, недоступних дітям;

​ не дозволяти дітям розводити багаття;

не дозволяти самостійно вмикати електронагрівальні прилади;

​ не дозволяти користуватися газовими приладами;

​ не допускати перегляд телепередач, користування комп'ютером за відсутності дорослих;

​ не залишати малолітніх дітей без нагляду;

​ не вмикати електроприлади з пошкодженим дротом чи струмоприймачем;

​ не нагрівати лаки та фарби на відкритому вогні;

​ не заставляти шляхи евакуації (лоджії, балкони, коридори);

​ не зберігати на балконах легкозаймисті речовини (бензин, мастила, ацетон);

​ не сушити речі над газовою плитою;

​ не користуватися саморобними ялинковими гірляндами;

​ не влаштовувати піротехнічні заходи з балкону та поряд з будівлею;

​ не палити в ліжку.

Шановні батьки! Ставтеся негативно до дитячих ігор з вогнем! Роз'яснюйте, що їхні пустощі з вогнем можуть спричинити пожежу, загибель у вогні майна, та людей!

Шановні батьки! Своїм прикладом навчайте дітей суворому виконанню протипожежних вимог. Пам'ятайте, що приклад старших є для дітей кращим методом виховання.

При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «101».

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ З ДІЇ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

Шановні батьки!

Щоб зберегти життя своє та ваших близьких, дотримуйтесь послідовності дій під час виникнення пожежі:

​ подзвонити до служби порятунку за номером 101;

​ викликаючи службу порятунку, чітко називати адресу, поверх, номер квартири та своє прізвище; сповістити, що саме горить;

​ негайно евакуювати з приміщення дітей, немічних людей та людей похилого віку;

​ при евакуації уникати користування ліфтом, бо є ризик відключення ліфта від електроструму;

​ при евакуації з висотного будинку більше шансів мають ті люди, що не біжать вниз крізь дим та вогонь, а шукають порятунку на даху будівлі;

​ пересуватися потрібно швидко, але зважати на те, що кисню більше біля підлоги, а тому краще до виходу повзти, закриваючи обличчя вологою тканиною;

​ при евакуації заручитися чиєюсь підтримкою, хто вас підстрахує і допоможе, якщо ви знепритомнієте від диму;

​  намагатись загасити полум'я засобами первинного пожежогасіння;

​ до первинних засобів належить вода, пісок, товста зволожена тканина (ковдра, килим), вогнегасник;

​  за можливості м'які предмети вкинути до ванни та залити водою;

​ вимкнути електропроводку, щоб уникнути ураження електрострумом;

​  не відчиняти вікна, щоб не живити пожежу свіжою притокою кисню;

Усі вище названі дії можливі лише в тому разі, якщо пожежа піддається знищенню в перші хвилини. У разі значного розповсюдження вогню слід негайно залишити приміщення, бо в сучасних квартирах дуже багато матеріалів з синтетичним покриттям, що виділяє дуже ядучу субстанцію. Вдихнувши дим з тліючого лінолеуму чи меблів з МДФ, є ризик знепритомніти і згоріти заживо!

Шановні батьки! При виникненні пожежі не втрачайте здорового глузду, негайно орієнтуйтесь у ситуації та приймайте рішучі дії щодо запобігання тяжким наслідкам! При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «101».

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ З

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ДІТЕЙ

Шановні батьки!

Швидке збільшення інтенсивності руху висуває серйозне завдання – забезпечення безпеки руху пішоходів. У попередженні дорожньо-транспортного травматизму важливу роль відіграє робота дорослих з роз'яснення дітям правил дорожнього руху і прищеплення навичок дисциплінованості на вулицях і дорогах.. Щоб не допустити лиха на дорозі, вам необхідно:

​ не подавати дітям негативного прикладу, порушуючи правила дорожнього руху;

​ не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм прикладом не заохотити дітей;

​ вчити переходити вулицю на зелене світло світлофора, користуватись підземним переходом;

​ на власному прикладі вчити користуватись нерегульованим пішохідним переходом;

​ при перетині вулиці нерегульованим пішохідним переходом радити дітям йти в загальній масі пішоходів, бо дитина сама ще не завжди здатна оцінити дорожню ситуацію;

​ не дозволяти дітям з'являтися зненацька перед транспортними засобами;

​ вчити дітей правильно обходити транспорт на зупинках (трамвай – спереду, тролейбус, автомобіль та автобус – позаду);

​ не дозволяти дітям самостійно користуватися громадським транспортом;

​ не допускати ігор дітей на проїжджій частині дороги;

​ не дозволяти дітям грати з м'ячем, кататися не велосипеді, ковзанах, роликах, санчатах на проїжджій частині дороги та поблизу від неї.

Телефон виклику міліції – «102». Сподіваємося, що ви прислухаєтесь до наших порад!

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ, ЩОДО

ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ТА КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ

Шановні батьки!

Щоб захистити дитину від отруєнь, кишкових та інфекційних хвороб необхідно дотримуватись наступних санітарно-гігієнічних правил:

​ утримувати дитину в чистоті;

​ мити руки після повернення додому з вулиці, після туалету, перед їжею;

​ овочі та фрукти мити під проточною водою та ошпарювати окропом;

​ пити тільки переварену або бутильовану воду;

​ у жодному випадку не годувати дитину грибами, сушеною чи в'яленою рибою, а також м'ясними, рибними та молочними стравами, які зберігалися неналежним чином або мають прострочений термін вживання;

​ не годувати дитину на вулиці (навіть фруктами чи цукерками);

​ не годувати дитину продуктами, що придбані у вуличних торгівців;

​ під час поширення інфекцій якомога рідше перебувати з дитиною в публічних місцях;

​ уникати контакту з людьми з підозрою на інфекційні захворювання;

​ при підозрі на захворювання негайно викликати лікаря та сповістити медичну сестру навчального закладу;

​ не займатися самолікуванням. Шановні батьки, радимо своєчасно проводити профілактичні щеплення від дитячих інфекцій.

Швидка медична допомога – «103».

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ ІЗ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ

Шановні батьки!

Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку оточуючого середовища.

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил:

​ не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час;

​ вчити дитину користуватися дверним вічком;

​ не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у міліцейську форму;

​ вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104;

​ забороняється підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними;

​ забороняється бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;

​ не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича;

​ запобігати формуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин;

​ не дозволяти дражнити тварин;

​ не дозволам вмикати електроприлади за відсутності дорослих;

​ не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна;

​ не дозволяти визирати у відчинене вікно;

​ вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;

​ вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особисту картку» з даними дитини. Проявляйте витримку і навчайте дітей берегти своє життя та здоров'я!

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Безпека на льоду

Аналіз загибелі людей під час зимового періоду на водоймах показав, що незважаючи на певні запобіжні заходи, мають місце грубі порушення правил поведінки на льоду що призводить до трагічних випадків. Сумна статистика констатує, що з року в рік на льоду гинуть дорослі й діти. До груп підвищеного ризику в першу чергу відносяться любителі-рибалки та діти.

Для попередження нещасних випадків треба виконувати наступні рекомендації:

​ у жодному разі не виходьте на тонкий лід;

​ перш ніж ступити на нього, переконайтесь, що він міцний, але категорично забороняється робити це ударами ніг, місця, де лід неміцний, видно здалеку: ці ділянки темніші;

​ під час руху по замерзлій водоймі варто обходити небезпечні місця та ділянки, вкриті товстим шаром снігу;

​ якщо ви опинились на кризі, що недостатньо міцна, припиніть рух і повертайтесь своїми слідами, не відриваючи ніг від поверхні льоду;

​ під час сильних морозів треба слідкувати, щоб не було відмороження рук, ніг, вух, після переохолодження, негайно знайти тепле приміщення.

Надання першої допомоги:

I.​ Особі, яка провалилась під лід, необхідно подати мотузку, дошку, одяг, не підходячи близько до неї. Якщо лід крихкий, треба лягти на нього. Не поспішаючи, треба допомогти постраждалому вибратися з води.

II.​ Витягнути постраждалого з води та негайно відправити кого - небудь за лікарем.

III.​ Чекати прибуття лікаря, прийняти міри для надання першої допомоги.

IV.​ Взимку або в холодну погоду треба постраждалого відправити у приміщення, палатку чи машину, зняти мокрий одяг, зробити компрес з одеколону, водки або спирту, вдягнути сухий одяг, напоїти гарячим чаєм або кавою.

V.​ Забороняйте дітям бавитись на льоду без Вашого нагляду.

Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями!

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ.

Шановні батьки!

Нагадуємо Вам, що згідно ст.59 Закону України «Про освіту» Ви несете повну відповідальність перед законом за виховання та поведінку своїх дітей, збереження їх життя і здоров’я, дотримання режиму дня у робочі і вихідні дні, в поза навчальний час та під час учнівських канікул.

Для того, щоб з вашими дітьми не сталося нещастя, або щоб вони самі не скоїли протиправних вчинків, учням віком до 18 років забороняється знаходитися поза межами свого житлового помешкання влітку після 22.00 години, в осінньо-зимово-весняний період – після 21.00 години. Учням забороняється відвідувати дискотеки після вказаного часу.

Учням заборонено займатися тютюнопалінням, вживати спиртні напої, в тому числі слабоалкогольні і пиво. Криміналом є вживання і розповсюдження наркотичних засобів.

Через численні каліцтва та часті нещасні випадки на дорогах учням заборонено самостійно виїжджати на дорогу з твердим покриттям на велосипедах до виповнення 14 років. Їзда на мопедах, скутерах, мотоциклах дозволяється при виповненні 16 років і при наявності водійських прав. Водіння транспорту дозволяється з 18 років при наявності водійських прав.

Без супроводу і контролю батьків неповнолітнім учням не дозволяється купатися у водоймах. Учням забороняється заходити і обстежувати територію нежилих приватних помешкань і будинків.

Учням заборонено проводити колективні походи і ночівлі на природі без контролю батьків. Найбільший скарб кожної людини - її життя та здоров'я На жаль, розуміння цього до багатьох приходить лише тоді, коли трапляється лихо.

Шановні батьки!Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя.

Список використаної літератури:

1.Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. -К.: Основа, 2004.- 880с.

2. Винокурова Л.Е., Васильчук М. В., Гаман М. В.Основи охорони праці: Підр.для проф.-техн. Навч.закладів.-2-ге вид., доповн., перероб.-К.: Вікторія,2001.-192с.

3.Охорона праці та навколишнього середовища: Лекційний матеріал для навчальних закладів І ступеня профтехосвіти.-Луцьк:ПВД”Твердиня”,2007.-100с.

4. Ярошевський М. М., Ярошевська В. М., Диновський Д. М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності: навчальний посібник /2-ге видання, доповн. І доопр.-Київ,2004.-256с